Mensen hebben van nature de behoefte om samen te vieren. Vieringen zijn op onze jenaplanschool even belangrijk als andere basisactiviteiten. Op onze school zijn verschillende vormen van vieringen:

  • De weeksluiting: de kinderen van de hele school sluiten gezamenlijk de week af door middel van allerlei optredens van de leerlingen zelf.
  • Vieringen van algemene feestdagen zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst.
  • Speciale school vieringen:overgang naar de volgende stamgroep, schoolverjaardag, eindfeest (einde van het jaar), projectopeningen, enz.
  • Viering van incidentele gebeurtenissen: geboorte, teamverjaardag, enz.

Zoveel mogelijk worden vieringen tezamen met de ouders en andere belangstellenden gevierd. Het is hierbij handig om te weten welke groepen wanneer optreden, hiervoor is een rooster gemaakt. Dit staat in de kalender van Social Schools, zodat alle ouders hiervan op de hoogte zijn. Wijken wij af van dit rooster dan wordt dit via het Niconieuws doorgegeven.

Doel

In de weeksluitingen zijn we gedeeltelijk als school bij elkaar. Dan laten we de voorbije week op een speels-muzische wijze aan elkaar zien. Samen beleven we de ups en downs, de hoogte- en dieptepunten uit onze groepen en van de school.

Voorbereiding

Aan een viering gaat het nodige vooraf. De stamgroepen die aan de beurt komen, bereiden voor wat ze willen laten zien aan de andere kinderen. Dit doen ze in de stamgroep. Ze overleggen met elkaar wat ze gaan doen en oefenen dit.

De techniekgroep maakt de aula klaar voor de weeksluiting. De kinderen van de bovenbouw hebben aan het begin van het schooljaar een sollicitatiebrief geschreven om in de techniekgroep te komen. N.a.v. echte sollicitaties zijn er 6 kinderen uitgekozen.

De techniekgroep zet de stoelen klaar voor ouders, zorgt voor de belichting en de geluidsapparatuur (ook tijdens de viering), zetten de attributen klaar die tijdens de weeksluiting gebruikt worden en ze vragen de cd's die nodig aan de stamgroepleerkrachten. De techniekgroep is ervoor om de weeksluiting zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Begin en verloop

Om één uur worden de stamgroepen opgehaald door de techniekgroep. De stamgroepen hebben allemaal een vaste plaats in de aula. De podiumlichten zijn aan en de aulalichten zijn uit. Soms wordt er al muziek gedraaid zodra de kinderen binnenkomen.

De leerkracht die de weeksluiting presenteert, heet iedereen van harte welkom en start dan met het openingslied. Daarna worden de groepen aangekondigd.

De volgorde is van tevoren vastgesteld door de leerkracht die de weeksluiting presenteert. Deze probeert een afwisseling te krijgen in muzische vormen, bijvoorbeeld dans en beweging, toneelspel, laten zien, poppenspel, voorlezen en zingen.

Tijdens de weeksluiting mogen ook altijd de jarigen van die week op het podium komen (op de dag zelf vieren ze het in de stamgroep). De nieuwe kinderen zeggen wie ze zijn, in welke stamgroep ze zitten en wanneer ze jarig zijn of waren. Daarna zingen we ze samen toe.

Duur

De weeksluiting is elke vrijdag van 13:15 - 13:45 uur. Bij aanvang van de weeksluiting worden de deuren van de school gesloten. Zorg dus dat je op tijd bent, anders mis je optredens.

 

Aandachtspunten

Vanwege de beperkte ruimte mogen er geen kinderwagens en buggy's in de aula geplaatst worden. De looproutes naar buiten moeten vrij blijven.
Kleine broertjes en zusjes zijn van harte welkom tijdens een weeksluiting, we vieren samen. Voor kleine kinderen is het weleens lastig om aandachtig te luisteren. Voor de kinderen die optreden en voor de kinderen die kijken is het van belang dat ze zich kunnen concentreren. Mochten de kleintjes teveel geluid maken, dan adviseren we om even weg te gaan.