Stamgroep 6/7/8

           Koala's                   Stokstaarten                     Tijgers                        Panda's

Hoe werkt de bovenbouw?

De bovenbouw start alle ochtenden in de kring. Er zijn verschillende soorten kringen. Op maandag bespreken we vaak het weekend (weekendkring). Op dinsdag is er een zonnetje/presentatiekring. Op woensdag is er een stelling/nieuwskring. Op donderdag is er een boekpromotie en op vrijdag is er een vergaderkring. Wanneer een kind jarig is wordt dat ook gevierd in de kring. Dat kind mag dan op het digibord de verjaardagstaart versieren en worden de kaarsjes uitgeblazen. De jarige wordt door de groep toegezongen en mag trakteren.

Na de kring (9.00 uur) gaan de kinderen naar de instructiegroep voor rekenen. In de instructiegroep zitten de kinderen als jaargroep bij elkaar en leren de kinderen rekenen met de methode wizwijs. Er zijn vier instructiegroepen in de verschillende stamgroeplokalen.

Om 10.00 uur zit de instructie erop en dan gaan de kinderen voor een kwartier naar buiten (pauze). Na de pauze gaan de kinderen lezen en mogen dan ook hun meegebrachte fruit opeten.

In de blokperiode die dan volgt moeten de kinderen hun eigen werk plannen. Ze moeten er zelf voor zorgen dat ze hun werk afkrijgen, maar krijgt hier wel feedback en controle op van de leerkracht. De blokperiode is opgedeeld in kwartiertjes. Als het kwartiertje af is gelopen gaat er een timer af en beginnen de kinderen aan het volgende blokje. De kinderen krijgen ook instructie over spelling, Engels , taal enz.

Op woensdagmorgen gaan de kinderen na de eerste pauze in niveaugroepen uiteen. Ze verspreiden zich dan over de stamgroeplokalen van de bovenbouw om instructie begrijpend lezen te krijgen. We werken hierbij met de methode Nieuwsbegrip. Na een uurtje gaat iedereen weer naar zijn eigen stamgroep.

De Stokstaarten en Koala’s hebben op maandag en vrijdag gym. De Tijgers en de Panda’s hebben op maandag en woensdag gym. Tijdens de witte week mogen de kinderen zelf kiezen wat ze doen met de gym.

Om 12.00 gaat iedereen een kwartier naar buiten voor de tweede pauze. Na het buitenspelen eten de kinderen de meegebrachte lunchtrommels leeg. Om 12.30 gaan de kinderen WO (wereldoriëntatie) doen. Na WO op dinsdag gaat iedereen naar de instructie groep.

Vrijdag middag sluiten we de week af tijdens de weeksluiting. De gehele school komt om 13.15 uur bij elkaar bij de aula. De bouwen bereiden wisselend een optreden voor. Iedere week zijn er twee stamgroepen aan de beurt. Het gaan om dans, muziek, zang, toneel of iets heel anders. Regelmatig laten groepen ook resultaten van het project waarmee ze bezig zijn zien. Ook alle jarigen van de week komen op het podium  en worden door de gehele school toegezongen.

De schooldag eindigt om 14.00 uur.     

Wat is er anders in de bovenbouw vergeleken met de andere bouwen?

In groep 8 doen ze ook de musical. Sinds vorig jaar moeten ze die zelf schrijven. Ze beginnen rond januari te schrijven en bedenken. Elke dinsdag middag kunnen ze aan de musical werken. Groep 6 en 7 hebben geen idee wat het onderwerp is. De musical moet maximaal 3 uur duren. Als de onderbouw, middenbouw en groep 6 en 7 doorschuifdag hebben gaat groep 8 na school met de juffen en meesters een high tea houden. Ouders kunnen zich opgeven om te helpen met decor, kleding en make up. Een paar weken voor de echte musical doet groep 8 alvast een paar liedjes van de musical bij de weeksluiting. De laatste donderdag voor de vakantie doet groep 8 de musical. In de ochtend en middag doen ze het voor de kinderen en ’s avonds voor familie en vrienden die ze zelf hebben uitgenodigd. Zo wordt de basisschooltijd afgesloten!

In groep 7 heb je verkeersexamen. Je hebt praktisch en theoretisch verkeersexamen. Theoretisch examen heb je als eerst rond april/mei. Dat doe je in een boekje en ga je bijvoorbeeld situaties oplossen en verkeersborden herkennen. Het praktische examen doe je een week erna. Dan ga je de route fietsen die je eerder hebt gekregen. De route staat ook met pijlen aangewezen. Op bepaalde plaatsen staan mensen die gaan kijken of het kind het goed doet. Je begint met 40 punten en als je iets fout doet gaan er bepaalden punten vanaf. Je mag niet minder dan 30 punten overhouden. De meeste mensen slagen. Als je op dag van de praktische verkeersexamen niet kon komen moet je het inhalen het jaar daarop. Als je bij de theoretische verkeersexamen er niet ben kan je dat inhalen. Je krijgt meestal die middag of de volgende dag te horen of je het hebt gehaald.

In groep 6 heb je halverwege het schooljaar de schooltuintjes. Dat vindt plaats bij de Heliconschool. Je gaat daar lopend in tweetallen heen. Tijdens de tuintjes ga je in tweetallen je eigen tuintje verzorgen. Je leert er veel over plantjes, bloemen en dieren. In de vakanties kan je naar de helicon gaan en verzorg je de tuintjes van jou en misschien ook van andere die niet kunnen komen. Ze gaan dan soms ook naar dieren om daar dingen te leren en de dieren te aaien en op te tillen. Tussendoor mag je ook oogsten als het rijp is en mee naar huis nemen. Aan het einde van het jaar is het echte oogstfeest en dan mag de hele bovenbouw komen. Dan mag je je tuintje laten zien en mag je alles meenemen naar huis.