In onze aula is een Bieb op school. Dit is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren meer te lezen, op school en thuis.

In de bibliotheek worden de boeken aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd. Kinderen van de bovenbouw helpen andere kinderen bij het lenen van boeken. De conciërge en de klassenassistent hebben de algemene leiding.

De Bibliotheek op school heeft ook een online portal: SchoolWise. Daar kunnen kinderen snuffelen in thema's, filmpjes kijken en alle boeken vinden uit de complete bibliotheekcollectie. Hier kunnen kinderen boeken reserveren en deze worden daarna in de BoS (Bibliotheek op School) bezorgd. 

Iedere stamgroep heeft ook een pasje en kan hiermee 30 boeken lenen voor verschillende thema's die er in de klas leven. Er kan over alle onderwerpen informatie de klas binnen gehaald worden.