Na de kring gaan de kinderen van de stamgroepen aan het werk. Eerst vindt er in de midden- en bovenbouw een rekeninstructie plaats. Bij ons wordt vanaf groep 3 reken- en schrijfinstructie gegeven binnen de jaargroep.

Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld alle kinderen van groep 3 tijdens het instructie-uur bij elkaar zitten zonder kinderen uit andere jaargroepen. In groep 5 komt daar de scholing van topografie en verkeer bij. In de bovenbouw wordt ook instructie Engels gegeven.

De kinderen gaan dan naar hun instructiegroep. Daarna is er ruimte voor taal- en leesactiviteiten. In de stamgroep worden kleine groepjes kinderen aan de instructietafel geroepen om een korte en effectieve instructie te krijgen. De andere kinderen gaan zelfstandig aan het werk met hun weektaak. Regelmatig werken kinderen aan de computer en ook zie je kinderen samen een opdracht maken en elkaar helpen.

Werk is de basisactiviteit waar de kinderen zich in het algemeen het meeste mee bezighouden. Inhoudelijk bestaat het werk uit bijvoorbeeld het omgaan met ontwikkelingsmateriaal, Nederlandse en Engelse taal, rekenen en wereldoriëntatie. Scholen zijn niet geheel vrij in de aanpak van de basisvaardigheden. De overheid stelt eisen in de vorm van kerndoelen. Dit zijn de minimumdoelen die aan het eind van de basisschool moet worden bereikt.

Onze school werkt, net als de meeste scholen, met landelijk in gebruik zijnde boeken en werkboekjes die samen een methode voor een vakgebied vormen.

Daarnaast gebruiken we eigen methoden of passen we een bestaande methode aan de

mogelijkheden van de (individuele) leerlingen aan.

 

Methoden

Voor het werk maken wij gebruik van de volgende methoden:

In de onderbouw wordt gewerkt met de methode Onderbouwd, een werkwijze waarin de verschillend leergebieden een plek hebben

Nederlandse taal en spelling : Dat plus

Begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip

Lezen : Veilig Leren Lezen

Rekenen : Wizwijs

Schrijven onderbouw : Schrijfdans

Schrijven midden/bovenbouw : Novoskript

Engels: Groove.me

Verkeer : Op voeten en fietsen"

Inscholing topografie bovenbouw : Werkboek bij de Junior Bosatlas