Hier vindt U het jaarrooster van de school. Alle activiteiten, vakanties enz. staan in dit rooster, dus mocht u iets willen opzoeken ga gerust u gang.

Even wat afkortingen:

ob = onderbouw

mb = middenbouw

bb = bovenbouw

NN = NicoNieuws (ons twee wekelijks informatieblad)

OVSN = oudervereniging

MR = medezeggenschapsraad

 

Is er iets niet duidelijk, vraag het even aan de leerkrachten of stuur een mailtje!