Vanaf 1 augustus 2007 is het schoolbestuur verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren wanneer ouders daar om vragen. Dit geldt (nog) niet voor het speciaal onderwijs. De verplichting komt o.a. voort vanuit het belang dat wordt gehecht aan het toenemen van deelname aan het arbeidsproces, met name door vrouwen, in verband met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking.

Wat is buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang is opvang buiten schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er vijf werkdagen per week en 52 weken per jaar voor en na school terecht, ook tijdens vakanties en op studiedagen van de basisschool. Een professionele groepsleiding zorgt ervoor dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Tijdens de opvang worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor en met de kinderen.

De buitenschoolse opvang moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Het schoolbestuur, de Stichting Sint Josephscholen,heeft de organisatie van de buitenschoolse opvang uitbesteed aan een professionele kinderopvangorganisatie: KION. www.kion.nl

 

Maar je bent natuurlijk als ouder altijd vrij om een andere buitenschoolse opvang te kiezen. Binnen onze school maken de kinderen gebruik van de KION en de Buitenschoolse opvang Struin, voor meer informatie hierover zie www.struin.nl.

Wat is KION (kinderopvang Nijmegen)?

KION regelt in Nijmegen en omgeving de dagelijkse opvang van ruim 6.000 kinderen van 0 tot 13 jaar bij ongeveer 200 gastouders en in 90 kindercentra, zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. KION houdt bij de organisatie van de buitenschoolse opvang rekening met een aantal eisen die door het schoolbestuur zijn gesteld:

Buitenschoolse opvang moet zoveel als mogelijk in de onmiddellijke nabijheid van de school worden gerealiseerd;
Buitenschoolse opvang moet maximaal tegemoet kan komen aan de behoefte van ouders aan flexibele kinderopvang (wisselende tijden, dagen, weken).
Buitenschoolse opvang betekent zowel voorschoolse als naschoolse opvang en opvang tijdens werkdagen dagen dat er geen school is (vakantie).
Buitenschoolse opvang moet voldoen aan alle geldende eisen omtrent kwaliteit en veiligheid.
Buitenschoolse opvang moet zo veel mogelijk samenwerken met andere initiatieven rond buitenschoolse opvang.
Buitenschoolse opvang moet betaalbaar zijn.
Buitenschoolse opvang moet samengaan met een goede informatievoorziening aan ouders.

Wat betekent de samenwerking tussen KION en het schoolbestuur voor de ouders ?

Indien ouders gebruik willen maken van buitenschoolse opvang, kunnen zij hiervoor rechtstreeks contact opnemen met KION.
Ouders kunnen, als vanzelfsprekend, ook gebruik maken van andere aanbieders van buitenschoolse opvang. Hebben ouders de buitenschoolse opvang al geregeld, dan hoeft men niets te doen.

Voor informatie, vragen, of voor het direct inschrijven kunt u tijdens werkdagen terecht bij de afdeling Klantrelaties van KION, 024–382 26 55.

Of kijk op www.kion.nl

De buitenschoolse opvang van de KION bij ons in de buurt is: De Regenboog, Burg. Daleslaan 23, 6532 CL Nijmegen.

Wat is Struin?

Sprinkhanen vangen met natuur-BSO Struin

 

Ja, dat willen alle kinderen wel. De natuur in en daar een sprinkhaan vangen. Of een modderglijbaan maken. Bij natuur-BSO Struin kan het allemaal. Want de hoogopgeleide medewerkers van Struin verzorgen op speelse wijze natuurbeleving en -educatie. Bijvoorbeeld door kinderen zélf te laten ontdekken hoeveel diertjes er friemelen in een sloot. Of door kinderen sporen te laten zoeken van de otter. Bij Struin spelen de kinderen in kleine groepjes en dat geeft ruimte voor veel persoonlijke aandacht.

 

Duurzaamste BSO
De kinderen worden vervoerd op de bekende Struin-groepsfiets. En als tussendoortje krijgen ze biologische snacks. Daarom is Struin in 2012 uitgeroepen tot duurzaamste BSO van Nederland. En heeft Struin vanaf 2013 het EKO-keurmerk.

www.struin.nl