De Oudervereniging Sint Nicolaasschool (OVSN) organiseert jaarlijks extra activiteiten voor ouders en kinderen. Daarnaast is de OVSN klankbord voor het managementteam van de school en de medezeggenschapsraad.

Activiteiten organiseren en faciliteren

De OVSN organiseert en faciliteert activiteiten voor ouders en kinderen, zoals de avondvierdaagse, Sint Maarten en de teamverjaardag voor docenten. Ook levert de oudervereniging financiële bijdragen aan onder meer de schooltuintjes, de afscheidsboeken voor groep 8, het carnavalsfeest, de verkeersbrigadiers, de sportdag en de (vrij te besteden) klas budgetten. Daarnaast ondersteunt de OVSN activiteiten zoals het kerstdiner en de Sinterklaasviering.

De OVSN vindt het belangrijk dat deze extra jaarlijkse activiteiten en extraatjes blijven plaatsvinden. De oudervereniging wil hiermee bijdragen aan nog meer positieve herinneringen aan de basisschooltijd voor zowel leerlingen als ouders. Daarnaast hoopt de OVSN er de betrokkenheid van de ouders bij de school mee te vergroten.

Klankbord

De OVSN is ook een klankbord voor het schoolmanagement team (SMT) en de Medezeggenschapsraad (MR). Zo is de OVSN betrokken geweest bij de invoering van het continurooster en hebben we jaarlijks een gezamenlijk overleg met het SMT en de MR. Het stemrecht van ouders in het schoolbeleid is niet via de OVSN geregeld, maar via de MR.

Hulp van ouders

Ouders kunnen bijdragen aan de activiteiten en (financiële) ondersteuning van de OVSN met een vrijwillige bijdrage. Hiervoor stuurt de oudervereniging in februari een verzoek via Social Schools. De bijdrage is niet verplicht, maar een groot deel van de ouders betaalt jaarlijks het gevraagde bedrag.

Zonder genoeg vrijwillige bijdragen, actieve vrijwilligers en bestuur kan de oudervereniging niet voortbestaan. Naast de financiële bijdrage kunnen ouders meehelpen met de uitvoering van de activiteiten. Lid worden van het bestuur en zo meedenken en meebeslissen over de activiteiten en bijdragen van de OVSN is ook een mogelijkheid om - buiten schooltijden- meer betrokken te zijn bij de school.

Bestuur en hulpouders

Het bestuur van de OVSN bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en bij voorkeur minimaal 3 algemene bestuursleden. Daarnaast is er een groep hulpouders. Zij hebben geen bestuurlijke rol, maar helpen mee in de organisatie en/of uitvoering van OVSN-activiteiten.

  • Het bestuur van de OVSN bestaat voor het schooljaar 2022-2023 uit:

Voorzitter: Rico Willems

Secretaris: Martijn Hermens

Penningmeester: Pascal Gerrits

Algemeen bestuurslid: Bob van der Cruijsen

Aspirant-bestuursleden Martijn Boeien, Thijs Versloot, Ron Strikker en Rolf Moesker willen in het schooljaar 2023-2024 toetreden tot het (dagelijks) bestuur.

Vergaderingen en notulen

De OVSN vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. Alle ouders zijn van harte welkom om vrijblijvend aan te sluiten bij elke vergadering. Dit zijn de geplande vergaderingen voor het schooljaar 2023-2024:

vrijdag 8 september 2023 Openingsvergadering
maandag 23 oktober 2023 Algemene ledenvergadering (ALV)
woensdag 29 november 2023 OVSN-vergadering
dinsdag 6 februari 2024 Vergadering OVSN, SMT en MR
maandag 4 maart 2024 OVSN-vergadering
woensdag 15 mei 2024 OVSN-vergadering
vrijdag 14 juni 2024 Afsluitende OVSN-vergadering

Contact

Heeft u vragen of wilt u meehelpen bij een activiteit? Dan kunt u de OVSN een bericht sturen via Social Schools, mailen naar ovsn.12@gmail.com of een bestuurslid op het schoolplein aanspreken.