De Oudervereniging Sint Nicolaasschool (OVSN) organiseert jaarlijks extra activiteiten voor ouders en kinderen. Daarnaast is de OVSN klankbord voor het managementteam van de school en de medezeggenschapsraad.

Jaarlijkse activiteiten organiseren

De OVSN organiseert en faciliteert activiteiten voor ouders en kinderen, zoals de Avondvierdaagse, Sint Maarten en de Teamverjaardag van docenten. Ook leveren we een financiële bijdrage aan onder meer de schooltuintjes en de (vrij te besteden) klassenbudgetten. Daarnaast ondersteunen we activiteiten zoals het kerstdiner. De OVSN doet dit onder meer om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Daarbij vindt de OVSN het belangrijk dat deze extra jaarlijkse activiteiten – waar de school niet de middelen en de tijd voor heeft – kunnen plaatsvinden.

Klankbord

De OVSN is ook een klankbord voor het schoolmanagementteam (SMT) en de medezeggenschapsraad (MR). Zo is de OVSN betrokken geweest bij de invoering van het continurooster. Het stemrecht van ouders in het schoolbeleid is niet via de OVSN geregeld, maar via de MR.

Ouderbijdrage

Als ouder kun je elk  je bijdrage leveren middels de vrijwillige bijdrage  per kind betalen aan de OVSN. Met deze contributie kan de OVSN de activiteiten realiseren. In januari/februari  krijgt uw kind een brief mee naar huis met daarin het exacte bedrag van de bijdrage ( afgelopen schooljaar 33,50) en op welke rekening het betaald kan worden. Lidmaatschap van de OVSN is niet verplicht, maar 90% van de ouders betaald jaarlijks vrijwillig de contributie.

Naast de financiële bijdrage kun je als ouder ook meehelpen met de uitvoering van de activiteiten of lid worden van het bestuur van de oudervereniging.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de OVSN bestaat uit een dagelijks bestuur en overige leden.

Huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Rico Willems

Secretaris: Martijn Hermens

Penningmeester: Pascal Gerrits

Overige leden:

Er worden leden gezocht!

 

Vergaderingen en notulen

De OVSN vergadert ongeveer eens in de zes weken. Hieronder vindt u het vergaderrooster voor het nieuwe schooljaar.

Leden zijn altijd welkom om aan te sluiten bij een vergadering.

Vrij 18-sep.          Openingsvergadering

Ma 26-okt.           Algemene LedenVergadering

Woe 11-nov.        Sint Maarten viering

Ma 30-nov.          Vergadering OVSN met contactouders

Do 17-dec.          Kerstviering

Ma 1-feb .           Vergadering OVSN /MR/SMT

28 april.              Teamverjaardag

Ma 17 mei.         Vergadering OVSN

 

Contact

Voor vragen of om mee te helpen met een activiteit,  benader een van de bestuursleden of mail ons: via ovsn.12@gmail.com.