Viering

"Er klinkt zachte rustige muziek. Op het podium bewegen prachtig aangeklede kinderen zich alsof ze poppen aan een touwtje zijn. Andere kinderen zijn de poppenspelers. In de aula kijkt de rest van de school met open mond toe. Aan het eind kijken de spelers met rode wangen trots en opgelucht in het rond. Er klinkt een daverend applaus. De spelers gaan terug naar hun eigen plaats. Dan mogen alle jarigen van de afgelopen week naar voren komen."

Met behulp van vieringen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zich thuis voelen in de groep en in de school. Tijdens die vieringen beleven we immers hoe goed het is om samen te zijn. Vieren komt tot uitdrukking in projectopeningen, in week- en jaarsluitingen, verjaardagen en feesten, zoals de sinterklaas-, carnaval- en paasviering. Daarnaast vieren wij jaarlijks de samenhangende feesten rondom de advent; het feest van Sint Maarten met een 10

lampionnenoptocht door de wijk en een kampvuur op het speelplein, de advent met kaarsen in de aula en kerst met een buffet en gezamenlijk zingen buiten.

De vastentijd wordt in samenhang met carnaval en Pasen gevierd. De vastenactie is een jaarlijks hoogtepunt. Op die dag vinden er diverse activiteiten plaats om geld op te halen voor een goed doel.

"Er is iets te vieren" betekent niet altijd "We gaan een feestje bouwen". Vieren kan ook wanneer we als stamgroep of school samen stilstaan bij een gebeurtenis, onderwerp of feest door middel van zang en muziek, woord en gebaar, beweging en dans. Door te vieren leren kinderen ook durven optreden, het ontwikkelt hun fantasie en creativiteit en brengt hun gevoel bij voor stijl, mooie dingen, ontroering en humor. Het leert de kinderen ook respect te hebben voor ieders inbreng. Een viering is een van de levende zaken in de school waarin iedereen samenkomt.