Er zijn op onze school veel ouders die een bijdrage willen leveren aan kwalitatief goed onderwijs voor hun kinderen. Voor de kinderen is het een prettig gevoel dat hun ouders weten hoe het er op school aan toe gaat. Uit onderzoek is gebleken dat naarmate ouders actiever betrokken zijn bij de school, de leerresultaten bij de kinderen toenemen.

Ouders helpen met heel veel onderdelen van de school. Er zijn contactouders, leesouders, pluisouders, verkeersbrigadiers, kampouders, en nog veel meer.  U kunt op veel manieren de kinderen of de leerkrachten tot steun zijn. U kunt intekenen om eens een dagje te helpen. Bijvoorbeeld helpen bij de sportdag, een lokaal in- of uitruimen of thuis boeken plastificeren. De hulpvragen worden via de ouderportal Social Schools of via de schoolkrant ‘NicoNieuws’, die eens per twee weken uitkomt en gesteld.

Ook zijn er ouders actief in de oudervereniging en de medezeggenschapsraad. Zo denken ouders vanuit hun verantwoordelijkheid mee over de gang van zaken en nemen bepaalde activiteiten als de organisatie van de avondvierdaagse en het Sint Maartenfeest voor hun rekening.