Op de Sint Nicolaasschool worden kinderen actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Elke midden- en bovenbouwstamgroep kiest uit haar midden twee vertegenwoordigers voor de kinderraad. Vanuit de middenbouw zijn het vijfde jaars kinderen, die vertegenwoordiger kunnen worden. Ongeveer één keer per maand wordt er vergaderd met de directeur.

 • De kinderraad komt een schooljaar lang in dezelfde samenstelling bijeen.
 • De vergaderingen vinden plaats in de personeelskamer op een afgesproken tijd.
 • Voorafgaand aan een vergadering wordt in de stamgroep een kring gehouden, waarin het verslag van de vorige bijeenkomst wordt besproken en nieuwe punten worden vastgesteld voor de volgende vergadering.
 • De punten worden uiterlijk een week voor de vergadering in de brievenbus van de kinderraad gedaan.
 • Er kunnen ook punten vanuit anderen worden ingebracht, zoals bijvoorbeeld van het team of de oudervereniging.
 • Wanneer nodig zullen mensen worden uitgenodigd voor een vergadering bijvoorbeeld de voorzitter van de oudervereniging.
 • Er wordt uit de kinderraad een voorzitter en twee secretarissen benoemd.
 • De vergadering wordt voorbereid door de voorzitter van de kinderraad samen met directeur.
 • De notulen worden door de secretarissen gemaakt. Aan het eind van elke vergadering wordt een besluitenlijst vastgesteld.
 • Het verslag wordt in de Niconieuws gepubliceerd. Ook krijgen alle stamgroepen een verslag.
 • Als belangrijke regel voor de manier van praten geldt: Er wordt alleen over algemene zaken gesproken en niet over personen.
 • In de schoolgids staat elk jaar een jaarverslag gemaakt door de voorzitter en de secretarissen over de gang van zaken van het afgelopen jaar.
 • De kinderraad kan als vertegenwoordiger van de school deelnemen aan bepaalde activiteiten.