De algemene schoolgids van de Sint Nicolaasschool geeft u een beeld van de visie en de achtergronden van

het Jenaplanconcept. Daarnaast wordt er verteld over de geschiedenis en de identiteit van de school

en bevat het een algemeen beeld van de schoolpraktijk.

Wanneer u na lezing geïnteresseerd bent geraakt in de school en uw kind zou willen opgeven, dan kunt u via het kopje "inschrijven" lezen hoe dat gaat. 

Wie weet tot ziens,

Het team