Verkeersveiligheid

De school en een aantal ouders maken zich zorgen om de veiligheid rondom school tijdens het ophalen en brengen. Daarom is er een werkgroep verkeer bij elkaar gekomen om na te denken over verbeteringen. We willen namelijk niet wachten totdat het misgaat.

Het zou heel helpend zijn als zoveel mogelijk ouders en kinderen met de fiets of lopend naar school komen. Vooral auto’s maken de schoolomgeving minder veilig. Als u toch met de auto komt; maak gebruik van de kiss&ride zone op het CWZ terrein. Hier mag u gratis 15 minuten parkeren; genoeg tijd om uw kind rustig en veilig naar school te brengen! Gebruik de parkeervakken en stop niet direct voor de ingang van de school, omdat hier de (fietsende) kinderen langs moeten. Voor meer tips, zie: vvn.nl/veilige-schoolomgeving

Werkgroep verkeer

De werkgroep verkeer heeft als grootste knelpunten besproken: Antoinette van Pinxterenlaan en de uitgang bij de fietsenstalling van de bovenbouw. We hebben zelf al wat ideeën die we de komende tijd gaan uitwerken/verkennen. Hier gaan we de gemeente en Veilig Verkeer Nederland bij betrekken. We vinden het belangrijk om een goed beeld te krijgen van gevaarlijke situaties rondom de school, ook punten waar het “net goed gaat” willen we verbeteren. Dus mocht u ideeën hebben, we horen het graag!

 

Knelpunten en suggesties kunt u doorgeven via "Meldpunt verkeersveiligheid"