Als belangrijkste groeperingvorm kennen wij de stamgroep. Deze stamgroep bestaat uit een groep (klas) kinderen van meestal drie leeftijden.

Bij ons op school zien de stamgroepen er zo uit:

ONDERBOUW voor kinderen van 4 tot 6 jaar in de groepen:

Bijtjes, Vlinders en Lieveheersbeestjes.

MIDDENBOUW voor kinderen van 6 tot 9 jaar in de groepen:

IJsberen, Zeehonden, Zeepaardjes en Kikkers.

BOVENBOUW voor kinderen van 9 tot 12 jaar in de groepen:

Stokstaarten, Panda's, Koala’s en Tijgers.

In de stamgroep werken en spelen kinderen van drie leeftijden samen, onder begeleiding van een stamgroepleid(st)er. We gaan uit van de kracht van de stamgroep. Kinderen leren en spelen met elkaar.

Ieder jaar gaat een derde deel van zo'n stamgroep naar de volgende bouw en komen er jonge kinderen bij. Dat houdt in dat de kinderen achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep zijn, waardoor zij veelzijdige en meestal zeer positieve ervaringen opdoen. Naast de stamgroep kennen wij nog andere groeperingsvormen zoals instructiegroepen (bij rekenen bijvoorbeeld) en tafelgroepen (groepjes in de stamgroep waarin kinderen van verschillende leeftijd met hun tafeltjes bij elkaar zitten). Tijdens de projecten van wereldoriëntatie kiezen de kinderen soms hun eigen groepje om op dat moment mee samen te werken. Ook kunnen kinderen, als ze dat willen, alleen werken.