Stamgroep 3/4/5

      Zeehonden                      IJsberen                  Zeepaardjes                     Kikkers

Hoe werkt de middenbouw?

De kinderen van de middenbouw starten doorgaans alle ochtenden in de kring. Er zijn verschillende soorten kringen. Op maandag bespreken we vaak het weekend (weekendkring). Op dinsdag is er doorgaans een boekpromotie . Ook zijn er kringen rondom het thema/project, over dingen die spelen in de groep, rondom taal, lezen en spelling, actualiteiten uit het nieuws of een spreekbeurt van een kind.

Wanneer een kind jarig is wordt dat feest ook gevierd in de kring. Het kind mag dan op het digibord de verjaardagstaart versieren en worden de kaarsen uitgeblazen. De jarige wordt door de groep toegezongen en mag trakteren.

Na de kring (9.00 uur) gaan de kinderen naar de instructiegroep voor rekenen. In de instructiegroep zitten de kinderen als jaargroep bij elkaar en leren de kinderen rekenen met de methode Wizwijs. Er zijn vier instructiegroepen in de verschillende stamgroeplokalen.

Om 10.00 uur zit de instructie erop en gaan de kinderen voor een kwartier naar buiten. (pauze)

Na de pauze mogen de kinderen hun meegebrachte fruit (en soms ook een boterham) opeten in de stamgroep.  Tijdens deze eetpauze leest de stamgroepleerkracht meestal voor. 

De rest van de dag is opgedeeld in blokken van ongeveer drie kwartier. Elke dag is er een blok lezen. De derdejaars kinderen krijgen dan leesinstructie met de methode “Veilig leren lezen”. Tijdens deze instructie zijn de vierde- en vijfdejaars kinderen zelfstandig en stil aan het lezen in hun vrij leesboek. Het komt regelmatig voor dat ouders tijdens de “leesmomenten” als leesouders meelezen met de vierde- en vijfde jaars. Hierdoor oefenen kinderen ook met hardop lezen. We zijn hier erg blij mee.

Ook zijn er blokken met spelling , taal, wereldoriëntatie, gymnastiek, schrijven en blokperiode.

In de blokperiode hebben de  kinderen de mogelijkheid om hun eigen werk in te plannen, extra instructie te ontvangen, werk af te maken, verdiepingsopdrachten uit te werken, te oefenen op de computer of een tekst te schrijven. Kinderen werken aan verschillende soorten taken tijdens de blokperiode passend bij hun eigen ontwikkeling. Het kan zijn dat het kind een stap terug maakt, maar er zijn ook verschillende opdrachten en instructies voor de snelle denkers. De leerkracht heeft niet alleen ruimte voor instructies, maar plant ook feedbackmomenten in en helpt kinderen bij het verwezenlijken van hun eigen planning.

Daarnaast is er op die momenten tijd en ruimte voor ontspanning door bijvoorbeeld samen een spel te spelen of iets te bouwen met constructiemateriaal.

Op de vrijdagmorgen gaan de vierde- en vijfdejaars, na de eerste eetpauze, in niveaugroepen uiteen. Ze verspreiden zich dan over de stamgroeplokalen van midden- en bovenbouw om instructie begrijpend lezen te krijgen. We werken hierbij met de methode Nieuwsbegrip. De derdejaars kinderen gaan naar hun eigen instructiegroep en krijgen daar leesinstructie en oefeningen voor de schrijfmotoriek. Na een uurtje gaat iedereen weer naar zijn eigen stamgroep.

Om 12.00 uur gaat iedereen een kwartier naar buiten voor de tweede pauze. Na het buitenspelen eten de kinderen de meegebrachte lunch. Rond 12.30 uur gaan we weer verder met de lessen.

De kinderen van de middenbouw gymmen twee keer per week 45 minuten.

Vrijdagmiddag sluiten we de week af tijdens de weeksluiting. Een paar groepen komen om 13.15 uur bij elkaar in de aula en met elkaar sluiten ze dan de week af. De bouwen bereiden wisselend een optreden voor. Iedere week zijn er twee stamgroepen aan de beurt. Het kan gaan om dans, muziek, zang, toneel of iets heel anders. Regelmatig laten groepen ook resultaten van het project waarmee ze bezig zijn zien.

Ook alle jarigen van de week komen op het podium en worden door de gehele school toegezongen. Nieuwe kinderen worden op dat moment ook voorgesteld en welkom geheten.

De schooldag eindigt om 14.00 uur.