"Kinderen die elkaar achterna rennen met een takje, die achter een boom gaan zitten en "Knal!" roepen. Bij diezelfde boom vegen enkele kinderen de blaadjes van de grond om er een hut van te maken. Naast hun "muur" is een kuiltje in de grond, waaromheen kinderen liggen die verdiept zijn in hun knikkerspel."

Kinderen die eindeloos herhalen en zichzelf proberen te verbeteren bij het touwtjespringen en kinderen die zich proberen in te leven in een drama-activiteit zijn aan het spelen. Ze leren bij deze activiteiten met hun hele lijf.

Bij spel speelt een belangrijke rol:

• de bouw- en poppenhoek; 9

• poppenkastspel;

• dramatische expressie;

• buitenspel;

• bewegingsonderwijs;

• gezelschapsspelen en dergelijke.

In zowel de onder-, midden-, als bovenbouw leren kinderen door middel van spel. Zo kennen we in onze onderbouw de dagelijkse speelwerkuren. Net zoals er elke dag gelegenheid is om buiten te spelen. In ons gymnastieklokaal vinden er iedere week spel- en bewegingslessen plaats voor alle groepen.