Stel cookie voorkeur in

Privacywetgeving (AVG)

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

Aan het volledige Privacy statement van onze school wordt nog gewerkt. Daarin is beschreven hoe de school concreet omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

Algemene afspraken over privacy worden momenteel beschreven in het Privacy reglement van de stichting waartoe onze school behoort. U kunt zich voor vragen of klachten over privacy richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor speciaal is aangewezen.

 

Contactgegevens FG

E-mail                 : fg@josephscholen.nl 
Telefoon             : 024 - 381 8280
Postadres           : Kelfkensbos 38, 6511 TB  NIJMEGEN

De Sint-Nicolaasschool wil voor alle kinderen een veilige omgeving zijn.
Ouders mogen bij een weeksluiting, verjaardag of een activiteit wel foto's maken van hun kinderen, maar zij dienen zich ook aan de Wet op de AVG te houden.
Beeldmateriaal voor privégebruik: Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijv. bij voorstellingen) mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen dan het eigen kind niet in het geding komt. Dus gelieve geen beeldmateriaal te publiceren of via social media te delen waar andere(n) dan uw eigen kind herkenbaar in beeld zijn. De school is niet verantwoordelijk voor het handelen van een ouder/verzorger, tenzij de ouder/verzorger op verzoek van de school acteert (bijv. als vrijwilliger bij een schoolreisje). In dat laatste geval zullen er nadere afspraken gemaakt worden.