Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging (OVSN)

De oudervereniging van de Sint Nicolaasschool wil vorm geven aan de betrokkenheid van ouders bij de school en activiteiten organiseren voor ouders en kinderen. Stemrecht voor ouders in het beleid van de school is geregeld via de MR. De oudervereniging houdt zich vooral bezig met extra activiteiten voor kinderen en ouders rond de school. Daarnaast vormt de ouderverening een klankbord voor SMT en MR. Lidmaatschap van de oudervereniging is niet verplicht maar ongeveer 90 % van de ouders is lid van de oudervereniging. Lid worden kan door betaling van de ouderbijdrage. Voorbeelden van activiteiten die georganiseerd worden zijn Sint Maarten, Avondvierdaagse en de Teamverjaardag.

Vergaderingen

De vergaderingen van de OVSN zijn voor alle leden toegankelijk. De vergaderingen duren van 20.00u. tot 22.00u. en vinden plaats in de docentenkamer van de St. Nicolaasschool.
De komende vergaderingen vinden plaats op:
- dinsdag 20 nov 20.00 uur
- dinsdag 18 dec 20.00 uur
en dan in principe steeds de derde dinsdag van de maand.