Stel cookie voorkeur in

Kijkje in de school

Weeksluiting

Iedere week wordt de week afgesloten met een weeksluiting. Twee stamgroepen treden op en laten zien wat ze geleerd hebben die week.

Projectopening

De twee schoolprojecten per jaar worden geopend met een projectopening.

Musical 8ste jaars

Op de laatste donderdag van het schooljaar zullen de achtstejaars hun traditionele musical opvoe­ren. Overdag is er een voorstelling voor de kinde­ren van school en 's avonds voor de familie...

Doorschuifdag

Op de doorschuifdag vlak voor de zomervakantie gaan alle kinderen die na de vakantie doorschui­ven naar een andere stamgroep daar alvast een kijkje nemen. De schoolverlaters hebben die dag een...

Schoolreisje onderbouw en middenbouw

Schoolreisje onderbouw Omdat er in de loop van het schooljaar nog veel nieuwe kinderen instromen, wordt er voor de kleuters jaarlijks een schoolreisje aan het eind van het schooljaar georganiseerd...

Teamverjaardag

Wij vieren de verjaardagen van de leerkrachten niet op de verjaardag zelf in de eigen groep, maar we hebben jaarlijks één dag gepland waarop alle teamleden gezamenlijk hun verjaardag vieren. De OVSN...

De avondvierdaagse

Deze activiteit wordt door de OVSN georgani­seerd. Ruim van tevoren kunt u zich inschrijven. De OVSN zorgt voor versnaperingen tijdens de wandelingen en regelt de coördinatie en de...

Sportdag-koningsspelen

De sportdag is een jaarlijks terugkerend festijn van kinderen, teamleden en ouders die sinds een paar jaar rond Koningsdag plaatsvindt. Alle kinderen lopen van school uit naar het Goffertpark, waar...

Dodenherdenking

Elk jaar vieren we de dodenherdenking. Onze school ligt vlak naast de erebegraafplaats "Jonkerbosch" en het monument op deze begraafplaats hebben wij "geadopteerd". In de week voorafgaand aan de...

Pasen

Het paasfeest wordt voorbereid in de stamgroep en eindigt in een gezamenlijke paasviering. Aan bod komen de christelijke verhalen evenals andere verhalen die in het thema passen. Met de hele school...

Vastenactie

De vastenactie is een van de grotere feesten op onze school. In de weken eraan voorafgaand staat de hele school in het teken van de vasten­actie. De kinderen werken dan in projectvorm over het...

Carnaval

Alle kinderen komen die dag verkleed naar school. Eerst vindt er feest plaats in de eigen stamgroep. Daarna wordt er een zang- en dans­wedstrijd gehouden in de aula.

Kerst

Ook het kerstfeest vieren we gezamenlijk met de hele school. ’s Avonds vindt er een kerstmaaltijd plaats in de eigen stamgroep. Tegelijkertijd is er dan koffie en thee voor de ouders in de...

Sinterklaas

Elk jaar bezoekt de goedheiligman onze school in de week van Sinterklaas. Dit feest vieren we eerst met de hele school gezamenlijk. We ontvangen Sinterklaas en zijn pieten met z'n allen op het plein...

Themadag

De kinderen van de midden- en onderbouw hebben aan het begin van het jaar een themadag om elkaar goed te leren kennen.

Sint Maarten

Dit feest wordt door de OVSN (oudervereniging) georganiseerd. Het vindt plaats op de avond van 11 november. De kinderen trekken met lampionen door de wijk rondom school en zingen hun liedjes. Op...

In dit gedeelte van de site, kunt u enkele foto's vinden die wij aan U willen laten zien. Van alle projecten krijgt u d.m.v. deze foto's een indruk. Meerdere foto's van recente projecten zijn alleen te bekijken binnen Digidfuif, ons communicatiemiddel naar ouders. Er zijn verschillende thema's of belangrijke momenten van de school in opgenomen!

 

Veel kijk plezier!

Het team